Do kedy treba zahlásiť adoptovaného psa na mestskom úrade a kedy mám začať platiť daň?

Neviete mi poradiť dokedy musím zahlásiť adoptovaného psíka z útulku na mestskom úrade? A kedy za neho začnem platiť daň?
Reklama
Pavel-6
pred 5 rokmi
Daň za psa je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec. Preto sa to môže líšiť v závislosti od mesta alebo obce kde žiješ.

Povinnosť platiť daň vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa stane pes "platiteľom dane". Slovo predmet dane sa mi veľmi nepáči :D

"Platiteľom dane" sa pes stane keď dovŕši vek 6 mesiacov.

Tak isto ak máš psa z útulku, tak ho musíš zahlásiť prvý deň nasledujúceho mesiaca.

Niektoré mestá väčšinou na jeden rok oslobodzujú od platenia psíkov z útulkov. Niektoré ale len z útulkov, ktoré patria k mestu alebo ich mesto dotuje. Treba sa informovať na Mestskom úrade.
Blog Fórum