Zoznam útulkov Trnavský kraj

Orechová Potôň - Združenie ochrancov a priateľov zvierat https://www.facebook.com/pg/ZOPZ-Zdru%C5%BEenie-ochrancov-a-priate%C4%BEov-zvierat-284721856277/ Piešťany - Útulok http://www.utulok-piestany.sk/ https://www.facebook.com/UtulokPiestany Senica - Útulok http://www.utuloksenica.sk/ https://www.facebook.com/UtulokSenica1/ Sereď - OZ Tulák http://www.utuloksered.sk/ https://www.facebook.com/utuloksered/ Skalica - Útulok http://utulokskalica.blog.cz/ https://www.facebook.com/uskalica Šaštín Stráže - OZ Záchranný koráb http://www.zachrannykorab.sk/ https://www.facebook.com/Zachranny-korab-181130868759/ Trnava - Útulok http://www.trnava.utulok.sk/ https://www.facebook.com/%C3%9Atulok-Trnava-340798442609617/ Veľký Meder - Dog Azyl http://www.dogazyl.sk/ https://www.facebook.com/pg/DogAzyl/about/
Reklama
Blog Fórum