Zoznam útulkov Prešovský kraj

Kežmarok - Útulok http://utulok.kezmarok.sk/ https://www.facebook.com/kezmarokutulok/ Poprad - Cesta za domovom http://cestazadomovom.sk/ https://www.facebook.com/cestazadomovom/ Poprad - Útulok http://utulok.poprad.sk/ https://www.facebook.com/popradutulok/ Prešov - OZ Prešovskí havkáči http://www.presovskihavkaci.sk/ https://www.facebook.com/Pre%C5%A1ovsk%C3%AD-havk%C3%A1%C4%8Di-255033921189122/ Stará Ľubovňa - Karanténna stanica http://kynologickyklub-karantennastanicastaralubovna.webnode.sk/ https://www.facebook.com/pg/karantennastanicastaralubovna Vranov nad Topľou - Karanténna stanica https://www.facebook.com/pg/KS-Vranov-nad-Topľou-146663432027542
Reklama
Blog Fórum